Verklaring herkomst eigen middelen

Verklaring herkomst eigen middelen

Voor de overdracht van een woning moet je een bezoek brengen aan de notaris. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) doet de notaris onderzoek naar de herkomst van de eigen middelen die worden overgemaakt voor een overdracht op zijn kantoor. De notaris heeft een eigen onderzoeksplicht naast die van de bank.

Als koper van een woning moet je de koopprijs van de woning betalen aan de verkoper. Deze betaling loopt via de kwaliteitsrekening van de notaris. Als je zelf (naast een hypotheek van de bank) ook nog eigen geld moet inbrengen dan moet op grond van de Wwft het duidelijk zijn waar deze gelden vandaan komen. Maak je zelf een bedrag over van meer dan € 10.000,00? Dan moeten wij onderzoek doen naar de herkomst van deze gelden. Wij vragen je om hiervoor een verklaring in te vullen en om nadere gegevens aan te leveren, denk hierbij aan bankafschriften of overeenkomsten van schenking of geldlening.

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij FIU-Nederland. Het is ook mogelijk dat bij het ontbreken van de gegevens of een aannemelijke verklaring de notaris niet mee mag werken aan deze overdracht.  

Laatste berichten

Wat is een executeur?

12 juli 2024

Digitale nalatenschap

08 juli 2024

Gerelateerde diensten


Offerte

Door een offerte aan te vragen, krijgt u inzicht in de kosten en de mogelijkheden van onze dienstverlening. U kunt dan rustig overwegen of onze diensten passen bij uw situatie en budget.

Laat ons u ondersteunen bij
belangrijke gebeurtenissen

Algemene voorwaarden | Privacy statement

© Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
Realistatie Internetbureau Praes.
© Huitsing & Poort Notariaat en Mediation.
Realistatie Internetbureau Praes.