Kan ik mijn kind onterven?

Kan ik mijn kind onterven?

In een testament kun je jouw kind onterven. Indien je kind akkoord gaat met de onterving krijgt je kind niets uit de erfenis. Is het onterfde kind het niet eens met de onterving, dan heeft je kind altijd recht op een bepaald deel van de erfenis. Het maakt daarbij niet uit hoe de relatie van het onterfde kind met de ouder(s) is.
 
Een kind kan een deel van de erfenis van de ouder opeisen als het kind wordt onterft. Dit deel is de legitieme portie. De legitieme portie bestaat alleen uit geld en bedraagt de helft van wat iemand zonder testament zou krijgen. 
Een kind moet binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder de legitieme portie inroepen. Laat het kind deze termijn verlopen dan heeft het geen recht meer op de legitieme portie. Het onterfde kind krijgt de legitieme portie pas uitgekeerd na het overlijden van de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Dit geldt ook voor een partner met wie de overleden ouder samenwoonde en een samenlevingscontract had. 
 
Wil je meer informatie over het opmaken van een testament of het opeisen van een legitieme portie, neem dan contact op  met ons kantoor.
 
 

Laatste berichten

Samengestelde gezinnen

14 juni 2024

Eenmanszaak of bv

07 juni 2024

Gerelateerde diensten


Offerte

Door een offerte aan te vragen, krijgt u inzicht in de kosten en de mogelijkheden van onze dienstverlening. U kunt dan rustig overwegen of onze diensten passen bij uw situatie en budget.

Laat ons u ondersteunen bij
belangrijke gebeurtenissen

Algemene voorwaarden | Privacy statement

© Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
Realistatie Internetbureau Praes.
© Huitsing & Poort Notariaat en Mediation.
Realistatie Internetbureau Praes.