Een testament gemaakt voor 2003, is deze nog geldig?

Een testament gemaakt voor 2003, is deze nog geldig?

Sinds 1 januari 2003 is het erfrecht in Nederland gewijzigd. Het nieuwe erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende partner financieel beter wordt verzorgd en legt de rechten van kinderen aan banden. Voor 2003 was het nog zo dat als een ouder overleed zonder dat zij een testament had opgemaakt, de kinderen bij de langstlevende hun kindsdeel konden opeisen.

Als de kinderen kwaad wilden kon dat betekenen dat de langstlevende het huis moest verkopen om de kinderen hun erfdeel uit te betalen. Daarom maakten veel mensen een testament op de langstlevende. Er zijn veel soorten “langstlevenden” testamenten gemaakt, bijvoorbeeld vruchtgebruik testamenten of ouderlijke boedelverdelingen. In 2003 is het nieuwe erfrecht er gekomen, de positie van de langstlevende is hierdoor duidelijk versterkt en hetgeen eigenlijk al jarenlang praktijk was in de testamenten, werd min of meer vastgelegd in de huidige wet, boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Het nieuwe erfrecht heeft er niet voor gezorgd dat de “oude” langstlevende testamenten zijn vervallen. Het “oude” testament blijft dus gewoon geldig! Het kan best zijn dat hetgeen in het “oude” testament geregeld is, minder goed uitpakt voor de langstlevende of dat dit fiscaal minder voordelig is, met andere woorden dat er meer erfbelasting moet betalen als de partner komt te overlijden.  

Kortom: een gemaakt testament blijft geldig, ondanks de nieuwe wet. En het kan zijn dat dit nadeliger voor u uitpakt. Daarom adviseren wij u contact met ons kantoor op te nemen om een afspraak in te plannen om na te gaan of uw “oude” testament de zaken wel goed voor u regelt als een van u komt te overlijden. Daarnaast adviseren we om elke vijf jaar te (laten) bekijken of uw wensen nog goed in uw testament verwoord staan.

Laatste berichten

Wat is een executeur?

12 juli 2024

Digitale nalatenschap

08 juli 2024

Gerelateerde diensten


Offerte

Door een offerte aan te vragen, krijgt u inzicht in de kosten en de mogelijkheden van onze dienstverlening. U kunt dan rustig overwegen of onze diensten passen bij uw situatie en budget.

Laat ons u ondersteunen bij
belangrijke gebeurtenissen

Algemene voorwaarden | Privacy statement

© Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
Realistatie Internetbureau Praes.
© Huitsing & Poort Notariaat en Mediation.
Realistatie Internetbureau Praes.