Testament of levenstestament

Testament of levenstestament

Veel mensen denken dat het maken van een testament niet nodig is als toch wel duidelijk is naar wie de nalatenschap – het geheel van bezittingen en schulden – gaat als iemand komt te overlijden. Dit staat immers duidelijk in de wet omschreven. In principe erven partners en kinderen. Zijn deze er niet dan gaat de erfenis naar ouders, broers en zussen en zo verder. In principe bepaal je dit dus niet zelf.

 Dit betekent ook dat bepaalde spullen die u misschien graag specifiek aan iemand na wilt laten, of juist niet, niet altijd bij degene terecht komen die u in gedachten heeft. Daarnaast kan het zijn dat bijvoorbeeld een partner waarmee u samenwoont geen rechten heeft op een deel van de erfenis omdat u geen contractuele verbintenis samen heeft. Ook kan het zijn dat uw kinderen uw erfenis moeten delen met hun partners, wat vervelende consequenties kan hebben als zij ooit voor een echtscheiding komen te staan. Het vastleggen van een testament is dan ook vrijwel altijd het overwegen waard.

Wat regelt u precies in een testament?

In een testament regelt u precies wie wat erft en wie bijvoorbeeld de voogdij krijgt over uw minderjarige kinderen. Ook kunt u vast laten leggen wat er met uw eigen onderneming moet gebeuren en dat uw erfgenamen hun erfdeel niet hoeven te delen met iemand anders. Het volstaat niet om deze wensen schriftelijk vast te leggen, ze moeten officieel bekrachtigd worden door een notaris.

En als er al een testament is?
Heeft u al een testament, dan is het verstandig deze van tijd tot tijd te controleren. Misschien zijn er zaken veranderd in uw persoonlijke wensen of in uw persoonlijke situatie, zoals een echtscheiding, een geboorte of misschien wel een overlijden. Of misschien heeft u besloten dat u ook iets aan een goed doel na wilt laten, ook dit kunt u in uw testament laten vastleggen.

En een levenstestament?
Naast het laten opstellen van een testament, kunt u ook overwegen een levenstestament te laten opmaken. Anders dan in een testament, gaat het in een levenstestament niet om zaken die betrekking hebben op overlijden, maar om zaken die zich tijdens uw leven kunnen voordoen, als u hierover zelf geen beslissingen meer kunt (wilsonbekwaam) of wilt nemen. In een levenstestament wijst u iemand aan die deze beslissingen dan voor u neemt. Over geldzaken bijvoorbeeld of als u niet meer zelfstandig kunt wonen. Maar ook welke medische handelingen er wel en welke niet mogen worden uitgevoerd, als u hier op dat moment geen toestemming meer voor kunt geven.

Voor zowel het opstellen van een testament als een levenstestament en voor een uitgebreid advies hierover, kunt u terecht bij Huitsing & Poort Notariaat en Mediation. Wij staan u graag bij.

Laatste berichten

Gerelateerde diensten


Offerte

Door een offerte aan te vragen, krijgt u inzicht in de kosten en de mogelijkheden van onze dienstverlening. U kunt dan rustig overwegen of onze diensten passen bij uw situatie en budget.

Laat ons u ondersteunen bij
belangrijke gebeurtenissen

Algemene voorwaarden | Privacy statement

© Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
Realistatie Internetbureau Praes.
© Huitsing & Poort Notariaat en Mediation.
Realistatie Internetbureau Praes.