Schenken in januari, wat zijn de voordelen?

Schenken in januari, wat zijn de voordelen?

De maand december is vaak de maand waarin de cadeautjes worden gegeven. Toch zijn er genoeg goede redenen om deze cadeautjes weg te geven in januari en niet te wachten tot december.

Ten eerste worden alle giften die in een kalenderjaar worden gedaan, bij elkaar opgeteld. Per 1 januari gelden er jaarlijks nieuwe vrijstellingen. In 2024 kun je aan iedereen belastingvrij een bedrag van € 2.658,00 (per kalenderjaar) schenken en aan je kinderen kun je dit jaar € 6.633,00 belastingvrij schenken. Kinderen die jonger zijn dan 40 jaar kunnen eenmalig een hogere schenking ontvangen.

Ten tweede worden alle schenkingen die 180 dagen voor het overlijden van de schenker zijn gedaan, geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. Dit betekent dat de belastingdienst de schenking ziet als onderdeel van de erfenis. Als de ontvanger van de gift ook erfgenaam van de schenker is, wordt de schenking bij de erfenis opgeteld en op die manier vervalt de vrijstelling.

Het derde voordeel heeft te maken met de zogenaamde schenkingen op papier. Een dergelijke schenking wordt pas ontvangen na overlijden van de schenker. Over deze schenkingen moet een rente betaald worden aan de begiftigde van zes procent over het schuldig erkende bedrag. Wordt de schenking op papier meteen in januari gedaan dan krijgt de ontvanger over het gehele jaar zes procent rente over het schuldig erkende bedrag. Deze rente is niet belast met schenkbelasting en komt elk jaar terug.

Zoals al eerder gezegd: alle schenkingen die in een kalenderjaar gedaan worden, moeten bij elkaar worden opgeteld. Wie in 2023 meer heeft verkregen dan de vrijstelling van één schenker moet voor 1 maart 2024 aangifte doen bij de Belastingdienst. Ook als er gebruik gemaakt wordt van de verhoogde vrijstelling, welke geldt voor kinderen jonger dan 40 jaar, moet dit gemeld worden bij de Belastingdienst.

Voor een vrijblijvend gesprek, ben je altijd welkom op ons kantoor.

Laatste berichten

Gerelateerde diensten


Offerte

Door een offerte aan te vragen, krijgt u inzicht in de kosten en de mogelijkheden van onze dienstverlening. U kunt dan rustig overwegen of onze diensten passen bij uw situatie en budget.

Laat ons u ondersteunen bij
belangrijke gebeurtenissen

Algemene voorwaarden | Privacy statement

© Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
Realistatie Internetbureau Praes.
© Huitsing & Poort Notariaat en Mediation.
Realistatie Internetbureau Praes.